Privāruma politika

Privātuma politika

Privātums un konfidencialitātes politika ieņem svarīgu vietu mūsdienu biznesā. Mūsu komanda augstu vērtē mūsu klientus un viņu privāto datu neaizskaramību.

  1. Visi Portālā ievadītie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  2. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SIA Tp-fabrika, reģ. Nr. 51203051661, juridiskā adrese Talsciema iela 17, Talsi, LV-3201 (turpmāk – Sabiedrība).

  3. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Lietotājs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā Lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

  4. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – preču un pakalpojumu iegāde, kā arī preču piegāde.

  5. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts.

  6. Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta starpniecību informēt Lietotājus par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.

  7. Lietotājam ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus.

  8. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (attiecīgajam Pārdevējam, kurš nodrošina preču un/vai pakalpojumu saņemšanu, kā arī Produktu piegādātājam (pastam, kurjeram), ja Lietotājs ir izvēlējies piegādes pakalpojumus).

  9. Patērētājam, reģistrējoties Portālā vai veicot pirkumus, reģistrācijas fromā jānorāda vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Sabiedrība saglabā tikai tos datus, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai, kā arī, lai vajadzības gadījumā sazinātos ar Lietotāju un precizētu vai koriģētu informāciju saistībā ar pasūtījuma izpildi.

  10. Pieprasītie finanšu dati, veicot maksājumus ar maksājumu kartēm vai caur internetbanku, neparādās, netiek apstrādāti vai uzglabāti Sabiedrības vietnē. Visi maksājumi tiek novirzīti uz Sabiedrības partneru serveriem,- tie notiek no BilderlingsPay vai Swedbank vietnēm.